esélyegyenlőség

Nemek közötti egyenlőség

A közpénzek felhasználása is sajnálatosan tükrözi, hogy a kormányzat a nőket másodlagos állampolgároknak tekinti. Ezt már csak az a tény is mutatja, hogy az államháztartásból finanszírozott közszolgáltatásokban elérhető keresetek között igen jelentős a különbség aszerint, hogy többnyire nőket vagy férfiakat foglalkoztató szektorokról van-e szó. A humán ágazatokban – az oktatás, az egészségügyi és a szociális

Sérült gyermekek ápolása

Ma Magyarországon 12 100 családban ápolnak súlyosan fogyatékos gyermeket vagy felnőttet és részesülnek ennek alapján kiemelt ápolási díjban. A kiemelt ápolási díj nettó összege havi 47 790 forint, melyre az ápolást végző családtag jogosult. Emellett a súlyosan fogyatékos gyermeket ápolók még emelt összegű családi pótlékra is jogosultak, ami havi 23 300 forint. Ebből, az összesen 70

Gyerekétkeztetés és családtámogatások

A kormány, amelynek egyik hirdetett célja a magyar családok megerősítése, a 2017 költségvetést sajátjának nevezi. Hogy a szegényeké, a legalacsonyabb jövedelmű gyerekes családoké – ismét csak – nem, az egészen biztos. Egyfelől jelentősen emelkednek azok a jóléti kiadások (pl. családi otthonteremtési kedvezmény, családi adókedvezmény), amelyek többnyire a magasabb jövedelmű (sokgyerekes) családoknak kedveznek. Másfelől viszont az

Törődő apaság – munkamegosztás otthon, esélyegyenlőség a munkahelyen

A férfiak magánéleti szerepvállalásának ösztönzése a nők támogatását jelenti. Ugyanakkor a magyar kormányzat elkötelezettsége az anyák támogatásában is megkérdőjelezhető. Egyfelől, mert az alanyi jogú ellátások összegét változatlanul hagyta. Másfelől, további kérdéseket vet fel családbarátsága az EU-ban 2008 óta napirenden lévő anyasági szabadság direktívájával összefüggésben, mely kötelező, 100%-os mértékű, 20 hetes anyasági és két hetes apasági

A képzett nők veszélyesek – az oktatás átalakítására irányuló kormányzati intézkedések a nőket fokozottan sújtják

Az elmúlt években többször került sor az állami finanszírozású felsőoktatási keretszámok csökkentésére, az érintett korcsoport létszámának csökkenésén túl elsősorban ennek tudható be a felsőoktatásban résztvevők számának 14%-os csökkenése. A keretszám-csökkentések elsődlegesen azokon a területeken hajtották végre, amelyeken főként lányok tanulnak: a társadalomtudományi karokon, a közgazdasági, jogi és kommunikációs szakokon. Tekintve, hogy a nők jelenleg kisebb

Munkanélküli nők vállalkozóvá válásának támogatása professzionálisan, intenzíven

A 2016-os költségvetésben a Nemzeti Foglalkoztatási Alapon belül 16,2 milliárd forintos előirányzattal tervezett Aktív Támogatások cím alcíme a Foglalkoztatás és Képzési Támogatások. Ez azonban esetünkben semmit nem jelent, mivel az aktív támogatások keretén belül lehetőség van a források átcsoportosítására a támogatások között.

Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között!

A Magyar Állam a rendelkezésére álló forrásokból nem egyenlő módon finanszírozza a különböző típusú iskolafenntartók által működtetett intézményeit és ezáltal nem biztosítja a gyerekek közötti esélyegyenlőség megvalósulását. Az állami intézményekre vonatkozó adatok a többi intézmény adataival nem összehasonlíthatók, de a KLIK még a rá vonatkozó adatszolgáltatási előírásoknak sem képes eleget tenni. Nem biztosítható a közpénzekkel

Kövess minket

Az átlátható költségvetésért