Archív

Időrendi sorrendben a “Civilek a költségvetésről” projekt által publikált cikkek, elemzések, valamint a tárgyévnél korábbi költségvetési dokumentumok, illetve sajtóanyagok.

Kérdések az illetékes miniszterekhez

Esszé-jellegű kérdések (levélben érdemes feltenni) EMMI: Támogatja-e Magyarország az anyasági szabadság uniós direktíváját, tekintettel arra, hogy a Bizottság mindössze 6 hónapig tartja napirenden a kérdést, és amennyiben nem születik megegyezés a tagállamok között, az európai szülők nem részesülhetnek abban a juttatásban, melyhez hasonló Magyarországon csecsemőgondozási díjként amúgy létezik? EMMI: Mely intézkedésekkel kívánja támogatni a kormány

Törődő apaság – munkamegosztás otthon, esélyegyenlőség a munkahelyen

A férfiak magánéleti szerepvállalásának ösztönzése a nők támogatását jelenti. Ugyanakkor a magyar kormányzat elkötelezettsége az anyák támogatásában is megkérdőjelezhető. Egyfelől, mert az alanyi jogú ellátások összegét változatlanul hagyta. Másfelől, további kérdéseket vet fel családbarátsága az EU-ban 2008 óta napirenden lévő anyasági szabadság direktívájával összefüggésben, mely kötelező, 100%-os mértékű, 20 hetes anyasági és két hetes apasági

A képzett nők veszélyesek – az oktatás átalakítására irányuló kormányzati intézkedések a nőket fokozottan sújtják

Az elmúlt években többször került sor az állami finanszírozású felsőoktatási keretszámok csökkentésére, az érintett korcsoport létszámának csökkenésén túl elsősorban ennek tudható be a felsőoktatásban résztvevők számának 14%-os csökkenése. A keretszám-csökkentések elsődlegesen azokon a területeken hajtották végre, amelyeken főként lányok tanulnak: a társadalomtudományi karokon, a közgazdasági, jogi és kommunikációs szakokon. Tekintve, hogy a nők jelenleg kisebb

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben – avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

Összességében a tervezet a családon belüli/kapcsolati erőszakot és az emberkereskedelmet nevesíti, a nők elleni erőszak egyéb formáit nem, az előbbieknél sem tartalmaz azonban fontos beavatkozási területeket, illetve néhol az egyébként releváns feladatokhoz nem rendel – számszerűsíthető, beazonosítható – forrásokat. Ezért kérdéseink a miniszterhez: A 2015-ös költségvetésben pontosan milyen összegek szerepelnek a nők elleni erőszakkal szembeni

Lesz-e fedezet a szociális ágazati életpálya finanszírozására a 2016. évi költségvetésben?

Tekintettel arra a tényre, hogy a kormány – a korábbi ígéreteivel ellentétben – elodázta a szociális ágazati életpálya bevezetését, így a 2016. évi költségvetés nem tartalmaz releváns információt a kérdéssel kapcsolatban, az EMMI költségvetésében nem jelenik meg ilyen tétel. Az ágazatban működő intézmények megfelelő szintű szolgáltatásának biztosítása, a tömeges pályaelhagyás megakadályozása és a társadalmi egyenlőtlenségek

A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében

A 2016-s költségvetés tervezete alapján több mint 10 milliárd forinttal emelkednek a gyerekétkeztetés költségei. Jövőre összesen 71,74 milliárd forintot költ a kormány erre a feladatra, amelynek része (a pontosan nem ismert) nyári étkeztetés is. Az egyértelműnek tűnik, hogy az emelés mértéke közel sem elegendő ahhoz, hogy biztosítsa az ingyenes bölcsődei és óvodai étkeztetés kiterjesztésének és

Foglalkoztatáspolitikai intézkedések – közfoglalkoztatás v.s. aktív munkaerő-piaci szolgáltatások

A 2016. évi költségvetési tervből is kirajzolódó foglalkoztatáspolitika ellentétes mind a munkát keresők, mind a munkáltatók, így nemzetgazdaság hosszabb távú érdekeivel. Radikálisan elvonja mind a támogatási forrásokat, mind a szolgáltató infrastruktúra erőforrásait az elsődleges munka világának fejlesztési lehetőségeitől. E politika egyre növekvő állami források bevonásával egyre rontja a munkáltatók esélyeit, hogy javuló minőségű munkaerőt találjanak.

A KLIK gazdálkodása és az oktatáshoz való méltányos hozzáférés garanciáinak hiánya

A KLIK költségvetésének funkcionális elemzéséhez nem állnak rendelkezésre elégséges adatok. Ez alapján megállapítható, hogy a KLIK az állampolgárok szabad oktatáshoz illetve a közoktatáshoz való méltányos hozzáféréshez való jogából eredő kötelezettségeit nem tudja átlátható, elszámoltatható tervezhető formában teljesíteni. Ez akadályozza a fenti jogokból eredő állami kötelezettségeinek hatékony teljesítését, a kötelezettségek teljesítési hatékonyságának fejlesztését. Végső soron tehát

Javaslatok a 2016. évi állami költségvetéshez

Konkrét, számszerű javaslatokat teszünk Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló T/4730. számú törvényjavaslat  módosítására. Javasoljuk egyrészt egy többkulcsos személyi jövedelemadó kivetését, másrészt az szja és a munkabért terhelő egyes járulékok csökkentését a legalacsonyabb jövedelemkategóriákba tartozók részére. A 2013. július elsején bevezetett tehergépkocsik útdíj továbbfejlesztésére teszünk javaslatot. Egyrészt jelentősebb differenciálásra van szükség a jármű környezetvédelmi tulajdonságai

Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje

Az Alapvető Jogok Biztosa számos új feladatot kapott, az új feladatoknak tükröződniük kell az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala költségvetésében a személyi kiadásokban és a létszámadatokban. A hivatal költségvetésében a személyi kiadások előirányzata jelentős változásokon ment át 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben. 2013-ban az előző évhez képest csökkent, majd 2014-ben és 2015-ben is nőtt, a 2016-ra

Munkanélküli nők vállalkozóvá válásának támogatása professzionálisan, intenzíven

A 2016-os költségvetésben a Nemzeti Foglalkoztatási Alapon belül 16,2 milliárd forintos előirányzattal tervezett Aktív Támogatások cím alcíme a Foglalkoztatás és Képzési Támogatások. Ez azonban esetünkben semmit nem jelent, mivel az aktív támogatások keretén belül lehetőség van a források átcsoportosítására a támogatások között.

Ne tegyen különbséget az állam a különféle iskolafenntartók között!

A Magyar Állam a rendelkezésére álló forrásokból nem egyenlő módon finanszírozza a különböző típusú iskolafenntartók által működtetett intézményeit és ezáltal nem biztosítja a gyerekek közötti esélyegyenlőség megvalósulását. Az állami intézményekre vonatkozó adatok a többi intézmény adataival nem összehasonlíthatók, de a KLIK még a rá vonatkozó adatszolgáltatási előírásoknak sem képes eleget tenni. Nem biztosítható a közpénzekkel

A költségvetési rendszer átláthatóságáról

Egy jól működő országban minden állampolgárnak joga van tudni, mire költik az adóját és hogyan sáfárkodnak a közpénzzel, azaz mindannyiunk közös vagyonával. Igaz ez, amikor egy-egy szerződésre, tranzakcióra, és igaz akkor is, amikor a költségvetés egészére  gondolunk. Magyarországon nem beszélhetünk arról, hogy az állampolgárok széles köre akár hozzávetőleg tisztában lenne azzal, hogy mennyi bevétele és

Kövess minket

Az átlátható költségvetésért