Lesz-e fedezet a szociális ágazati életpálya finanszírozására a 2016. évi költségvetésben?

Tekintettel arra a tényre, hogy a kormány – a korábbi ígéreteivel ellentétben – elodázta a szociális ágazati életpálya bevezetését, így a 2016. évi költségvetés nem tartalmaz releváns információt a kérdéssel kapcsolatban, az EMMI költségvetésében nem jelenik meg ilyen tétel.

Az ágazatban működő intézmények megfelelő szintű szolgáltatásának biztosítása, a tömeges pályaelhagyás megakadályozása és a társadalmi egyenlőtlenségek további növekedésének megállítása érdekében – egyetértve a Szociális Ágazati Demonstrációs Bizottság által 2015. május 29-én benyújtott petícióban foglaltakkal – elengedhetetlennek tartjuk – a legalább az egészségügyi dolgozók bértáblájával azonos béreket biztosító – szociális bértábla 2015. július 1-től és a kiszámíthatóságot szolgáló szociális ágazati életpálya 2016. január 1-től történő bevezetését. A szegénység és kirekesztődés jelenlegi alakulásának tükrében teljesen indokolatlan presztízsberuházásokra szánt költségvetési tételek átcsatornázásával és a társadalmi szükségletekre valós és fenntartható válaszokat adó felelős kormányzati prioritások mentén – véleményünk szerint – megteremthető lenne az ágazati bérrendezés fedezete.

A teljes elemzés letölthető innen!

Beküldő civil szervezet

MSZEH

A Magyar Szegénységellenes Hálózat célja, hogy a szegénységben és kirekesztettségben élőket képviselje. A szervezet prioritásait a jövedelmi szegénység felszámolásáért való küzdelem és a közfoglalkoztatásban dolgozók körülményeinek javítása jelenti. Előbbit a minimumjövedelem, hosszabb távon az alapjövedelem projektek, kampányok általi promotálásával, utóbbit a Közmunkás Mozgalom a Jövőért csoport működésének támogatásával igyekszik elősegíteni. A közmunkásokból álló csoport tevékenységében közösségszervező szakember és önkéntesek működnek együtt.
A Hálózat feladatának tekinti, hogy a szegénységben élők hangja minél messzebb jusson, ezért támogatja és serkenti az érintettek általi alulról jövő kezdeményezéseket, alkalmazza a közösségszervezés megközelítésmódját, képzéseket, programokat, kampányokat szervez, szakmai anyagokat hoz létre, sajtómegjelenéseket generál, civil együttműködésekben vesz részt.
A célok elérése érdekében a Hálózat tagja az Európai Szegénységellenes Hálózatnak is.

Archív

Időrendi sorrendben a “Civilek a költségvetésről” projekt által publikált cikkek, elemzések, valamint a tárgyévnél korábbi költségvetési dokumentumok, illetve sajtóanyagok.

Kövess minket

Az átlátható költségvetésért