“Civilek a költségvetésről” bemutató

A költségvetés többé vagy kevésbé mindannyiunk életére hatással van, mégis sok országban – és ez különösen igaz Magyarországra – a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseknek még a felvetése is sokszor egy szűk politikai elit előjoga. Maguk a költségvetési dokumentumok mind szerkezetükben, mind nyelvezetükben annyira bonyolultak, mondhatni, bizánciak, hogy elolvasásuktól még azok is elriadnak, akiknek dönteniük kell róla. A hétköznapi ember számára fontos és értelmezhető információk jelentős része nem elérhető, ami pedig elérhető, az nem értelmezhető. Ennek változnia kell, ha azt szeretnénk, hogy a társadalom minél nagyobb részének véleménye eljusson a költségvetési vitába. A vélemények becsatornázásának egyik legfontosabb módja, ha a különféle ügyek és társadalmi csoportok képviseletét felvállaló civil szervezetek nem várnak a döntéshozók kérdéseire, hanem kezdeményezően lépnek fel. A most elinduló projekt célja, hogy a lehető legtöbb döntéshozóhoz és választópolgárhoz eljusson a résztvevő civil szervezetek szakmai véleménye a kormány 2016. évi költségvetési törvényjavaslatáról, és így befolyásolja annak végleges tartalmát.

A Költségvetési Felelősségi Intézet küldetés, hogy Magyarországon is meghonosodjék az átlátható, szakmai érveken és tényeken alapuló döntéshozatal. Célunk az állampolgárok és általában a magánszektor pártatlan tájékoztatása a gazdasági folyamatok és a gazdaságpolitikai döntések várható költségvetési hatásairól. Az elmúlt években több civil szervezet is megkeresett bennünket, hogy segítsünk nekik költségvetéssel kapcsolatos kérdésekben adatokkal, értelmezéssel, vagy elemzéssel. Ilyen eset volt például az Energiaklub számára 2014 őszén készített elemzésünk a paksi beruházás költségvetési hatásairól.

A Civilek a költségvetésről projektben most részt vevő szervezetek a kormányzati átláthatóság, az energetika, a környezetvédelem és a lakhatás ügyében, a szegénységben élő emberek, a romák, a nők és a gyerekek érdekében szólalnak meg. Szakvéleményük kialakításához – a Nyílt Társadalom Intézet támogatásával – a Költségvetési Felelősségi Intézet nyújt segítséget. Mivel cél a parlamenti vita befolyásolása, ezért az elkészült anyagokat még a költségvetés parlamenti vitájának megkezdése előtt szeretnénk bemutatni.  A költségvetési törvényjavaslat előrehozott benyújtása, és a rendkívül rövidnek ígérkező határidők miatt a vizsgálatok csak egyes kiemelt ügyekre szorítkozhatnak. Ahol fontos információk hiányoznak majd, ott az érintett szervezetek közösen fognak kérdést intézni az illetékes miniszterhez.
Minden szervezet a saját szempontjából véleményez, nem szükséges, hogy egymással mindenben egyetértsenek. Ettől függetlenül a partnerek kölcsönösen elismerik egymás létjogosultságát és jó szándékát. Reményeink szerint ez a projekt egyre több témában és egyre több résztvevővel minden évben meg fog ismétlődni a költségvetési törvényjavaslat benyújtásakor.

A projekt bemutató anyaga pdf-ben

Beküldő civil szervezet

Civilek a költségvetésről 2017

Civilek a költségvetésről 2017

Archív

Időrendi sorrendben a “Civilek a költségvetésről” projekt által publikált cikkek, elemzések, valamint a tárgyévnél korábbi költségvetési dokumentumok, illetve sajtóanyagok.

Kövess minket

Az átlátható költségvetésért