Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje

Az Alapvető Jogok Biztosa számos új feladatot kapott, az új feladatoknak tükröződniük kell az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala költségvetésében a személyi kiadásokban és a létszámadatokban.
A hivatal költségvetésében a személyi kiadások előirányzata jelentős változásokon ment át 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben. 2013-ban az előző évhez képest csökkent, majd 2014-ben és 2015-ben is nőtt, a 2016-ra tervezett előirányzat pedig ugyanannyi, mint amennyit 2015-re terveztek. A személyi kiadások előirányzata 2012-ben 2013-ban és 2014-ben is alultervezettnek bizonyult, utóbb jelenetős módosításon – emelésen – esett át.

A személyi kiadásoknak a költségvetési törvényeken tervezett eredeti előirányzatai 2015 előtt nem tükrözték a feladatok bővülését, ám az előirányzatok év közbeni módosításai, majd a 2015-re szóló terveken már meglátszott, hogy idén az újakkal kiegészült feladatai ellátására az alapjogi biztos több személyi kiadást használhat fel. Az engedélyezett létszámkeret 2014-ben 7%-kal, majd 2015-ben újabb 3,5%-kal emelkedett, ami 10, illetve 5 fős, a két évben tehát összesen 15 fős bővülést tett lehetővé. 2016-ra további bővülést a költségvetési törvény nem engedélyez.

Mindezek alapján az nem állítható, hogy az ombudsmani hivatal költségvetése nem volt tekintettel a 2014-ben és 2015-ben keletkezett újabb feladatok szülte személyi ráfordítás- és létszámigényre. Azt természetesen, hogy ezek a változások elegendőek-e az új feladatok ellátására, úgy, hogy közben az ombudsman alapfeladatai ellátásának színvonala nem változik hátrányosan, ennyi alapján nem tudjuk megítélni.

A teljes elemzés letölthető innen!

Beküldő civil szervezet

TASZ

A Társaság a Szabadságjogokért emberi jogi jogvédő civil szervezet. 1994-es megalakulása óta azért dolgozik, hogy Magyarországon bárki megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben. Ennek érdekében nyomon követi a jogalkotást és jogfejlesztő tevékenységet végez, stratégiailag fontos perekben képviseletet, és évi ezer ügyben jogsegélyt nyújt, képzéseket tart és média kampányokkal mozgósítja a nyilvánosságot. A TASZ harminc munkatárssal dolgozik, és évi kb. 190 millió forintos bevételből gazdálkodik. A TASZ egyetlen fillér állami támogatást vagy magyarországi pártoktól érkező forrást nem fogad el. Bevételei kizárólag magánszemélyektől, cégektől és magánalapítványoktól érkeznek. A TASZ figyelmet fordít számos politikai szabadságjog, az önrendelkezési jog és bizonyos sérülékeny csoporthoz tartozók jogainak védelmére. Arra törekszik, hogy az állam csak különösen súlyos indokkal, elkerülhetetlen mértékben, és csak törvény alapján, megfelelő eljárási garanciák mellett korlátozza az alapvető jogokat.

Archív

Időrendi sorrendben a “Civilek a költségvetésről” projekt által publikált cikkek, elemzések, valamint a tárgyévnél korábbi költségvetési dokumentumok, illetve sajtóanyagok.

Kövess minket

Az átlátható költségvetésért