A köznevelés helyzete a 2016-os költségvetésben

A 2016-os törvényjavaslat nem oszlatta el aggályainkat az állam oktatási feladataival kapcsolatban. Több szempontból is erős a gyanú, hogy 2016-ban újfent alulfinanszírozott a közoktatási rendszer, ezért a működőképesség megőrzésének problémája háttérbe fogja szorítani az esélyegyenlőségi kérdéseket.

Az alultervezett források mellett a pedagógusok leterheltsége tankerületenként változhat, megsértve ezzel az „egyenlő munkáért, egyenlő bért” elvét. Ráadásul nem látszik biztosítottnak, hogy a kormány megalapozottan döntsön, amikor a szakképző intézményeket új fenntartó alá helyezi, a feladattal együtt éppen a megfelelő pénzösszeget sikerült-e átcsoportosítani.

E felvetések mentén az alábbi kérdéseket tesszük fel az illetékes miniszternek:
1. Hogyan kívánja a kormány csökkenteni a pedagógusok munkaterhelésében ma számottevő különbségeket?
2. Hol és mennyi fedezetet tartalmaz a 2016-os költségvetés a szakképző intézmények fenntartására?
3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részletes költségvetése hogyan oszlik meg tankerületenként?

A teljes elemzés letölthető innen!

Beküldő civil szervezet

PDSZ

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének legfontosabb célja a közszolgálat területén dolgozók kollektív és egyéni munkavállalói érdekvédelmének, szociális érdekeinek védelme, fenntartó, illetve ágazat semlegesen. Kiemelt figyelmet fordít az oktatási és az ehhez kapcsolódó ágazati kormányzati, önkormányzati, munkajogi, foglakoztatási, irányítási, központi költségvetési kérdésekre.
A PDSZ kizárólag a plurális szakszervezeti mozgalomban és plurális érdekegyeztetési rendszer működésében látja megvalósíthatónak a szakszervezeti politikát. Kiemelt feladata, hogy elérje ennek stabilitását és hatékonyabbá tételét minden érdekegyeztetési szinten, továbbá, hogy fellépjen a szakszervezeti és munkavállalói jogok bárminemű megsértése ellen.
A PDSZ fő feladatának tartja a munkavállalók önvédelmi képességének növelését azért, hogy a szakszervezetek képesek legyenek meggátolni minden olyan törekvést, amely a kirekesztésre, az erő alkalmazására és a nem korrekt partneri viszony, a korporatív jellegű érdekegyeztetés megteremtésére, vagy fenntartására irányul.

Roma Education Fund

A Roma Oktatási Alap a Roma Évtized program keretében jött létre 2005-ben. Küldetése, hogy olyan oktatási projekteken, programokon keresztül, amelyek támogatják a romák minőségi oktatását, és az oktatási rendszer deszegregációját, mérsékelje az oktatási különbségeket a roma és nem roma gyerekek között. A Roma Oktatási Alap jelenleg 16 országban dolgozik, és több formában nyújt támogatást civil szervezeteknek, illetve az alapítvány által működtetett ösztöndíjprogramok keretében középiskolai és egyetemi roma hallgatók számára ad pénzügyi támogatást. Ezek mellett részt vesz nagyobb léptékű oktatási projektek tervezésében és megvalósításában is. Oktatási projektek és roma tanulók támogatása mellett a Roma Oktatási Alap komoly szerepet vállal oktatással kapcsolatos olyan kutatásokban, szakpolitikai párbeszédben, amelyek elősegítik a romák oktatási rendszerben való integrációját. Munkája során a Roma Oktatási Alap szoros kapcsolatot tart oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal, roma civil szervezetekkel nemzeti és nemzetközi szervezetekkel/intézményekkel.

Archív

Időrendi sorrendben a “Civilek a költségvetésről” projekt által publikált cikkek, elemzések, valamint a tárgyévnél korábbi költségvetési dokumentumok, illetve sajtóanyagok.

Kövess minket

Az átlátható költségvetésért