A KLIK gazdálkodása és az oktatáshoz való méltányos hozzáférés garanciáinak hiánya

A KLIK költségvetésének funkcionális elemzéséhez nem állnak rendelkezésre elégséges adatok. Ez alapján megállapítható, hogy a KLIK az állampolgárok szabad oktatáshoz illetve a közoktatáshoz való méltányos hozzáféréshez való jogából eredő kötelezettségeit nem tudja átlátható, elszámoltatható tervezhető formában teljesíteni. Ez akadályozza a fenti jogokból eredő állami kötelezettségeinek hatékony teljesítését, a kötelezettségek teljesítési hatékonyságának fejlesztését. Végső soron tehát a KLIK funkcionálisan átláthatatlan gazdálkodása súlyos alapjogsérelmeknek ágyaz meg.

Az adatok alapján megállapítható, hogy a KLIK erőforrásigénye, s ennek következtében költségvetési támogatása évről évre számottevően alultervezett volt. Ez jelentős mértékben veszélybe sodorja a szabad oktatáshoz való jog illetve a közoktatáshoz való méltányos hozzáférés garanciáit.

Javasoljuk, hogy

  1. a központi költségvetés közoktatási-köznevelési funkciónként lebontva határozza meg az egyes előirányzott bevételeket, kiadásokat, támogatásokat;
  2. a központi költségvetés indokolása részletesen térjen ki a közoktatási-köznevelési funkciónként becsült kiadások és bevételek indokolására akkor is, ha azok az előző költségvetési évhez képest változatlanok;
  3. a KLIK költségvetési beszámolójának mellékleteként tegye közzé valós kiadásait, bevételeit, költségvetési támogatását közoktatási-köznevelési funkciónként, és az előirányzatokkal való összehasonlításban is.

A teljes elemzés eltölthető innen!

Beküldő civil szervezet

TASZ

A Társaság a Szabadságjogokért emberi jogi jogvédő civil szervezet. 1994-es megalakulása óta azért dolgozik, hogy Magyarországon bárki megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben. Ennek érdekében nyomon követi a jogalkotást és jogfejlesztő tevékenységet végez, stratégiailag fontos perekben képviseletet, és évi ezer ügyben jogsegélyt nyújt, képzéseket tart és média kampányokkal mozgósítja a nyilvánosságot. A TASZ harminc munkatárssal dolgozik, és évi kb. 190 millió forintos bevételből gazdálkodik. A TASZ egyetlen fillér állami támogatást vagy magyarországi pártoktól érkező forrást nem fogad el. Bevételei kizárólag magánszemélyektől, cégektől és magánalapítványoktól érkeznek. A TASZ figyelmet fordít számos politikai szabadságjog, az önrendelkezési jog és bizonyos sérülékeny csoporthoz tartozók jogainak védelmére. Arra törekszik, hogy az állam csak különösen súlyos indokkal, elkerülhetetlen mértékben, és csak törvény alapján, megfelelő eljárási garanciák mellett korlátozza az alapvető jogokat.

Archív

Időrendi sorrendben a “Civilek a költségvetésről” projekt által publikált cikkek, elemzések, valamint a tárgyévnél korábbi költségvetési dokumentumok, illetve sajtóanyagok.

Kövess minket

Az átlátható költségvetésért